Jaarvergadering Woon-Winkel Fonds

27 maart 2014

In de jaarvergadering van Woon-Winkel Fonds op 20 maart 2014 werd uitgebreid stilgestaan bij de jaarrekening 2013 en de vooruitzichten tot en met 2018. De vergadering, waarin meer dan de helft van de Participaties vertegenwoordigd was, gaf na een gedetailleerde toelichting unaniem goedkeuring aan het jaarverslag 2013. Ook de toekomstplannen voor het Fonds van de Beheerder kregen na een uitvoerige discussie met de Participanten uiteindelijk massale bijval.

De notulen zijn inmiddels via het inlogportaal beschikbaar. Hiermee wordt aan een wens uit de vergadering tegemoet gekomen.

Gerelateerde berichten

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Hierbij presenteren wij u het Jaarverslag 2022 van Woon-Winkel Fonds.