Over Woon-Winkel Fonds

Transparantie

Woon-Winkel Fonds (opgericht in 1995) is een van de oudste niet beursgenoteerde vastgoedfondsen van Nederland.
Het Fonds belegt in woningen en winkels.
Wij informeren onze Participanten en Obligatiehouders graag volledig. Naast de jaarvergaderingen, de (half)jaarverslagen, de nieuwsbrieven en de website organiseren wij jaarlijks met onze beleggers bezichtigingen van de projecten. Daarnaast is ons team altijd bereikbaar voor uw vragen en opmerkingen.

Transparantie door een directe relatie met onze beleggers is voor Woon-Winkel Fonds erg belangrijk, wij werken namelijk voor u.

Doelstelling Woon-Winkel Fonds

Woon-Winkel Fonds wil een degelijk en goed renderend vastgoedfonds zijn voor huidige en nieuwe beleggers met kwalitatief verantwoorde groei door te investeren in woningen en winkels verspreid over Nederland.

De belangrijkste doelstelling voor 2020 is de casco winkelunits van Woon-Winkel Fonds zodanig te “upgraden” en aan te passen, dat de winkelunits te allen tijde aan de veranderende eisen van de markt, zowel van de financiers als van de huurders, (blijven) voldoen.
De speerpunten blijven ook in 2020 het optimaliseren van de huurinkomsten en beheersing van de kosten.

De strategische doelstelling voor de komende 5 jaar is, naast de bovengenoemde speerpunten, de portefeuille op het niveau te houden waarop het nu is en eventueel te verbeteren, waardoor een herfinanciering eind 2022 hoogstwaarschijnlijk makkelijker wordt.

Wet op het Financieel Toezicht

Beethoven Beheer B.V. de Beheerder van Woon-Winkel Fonds heeft een vergunning krachtens de Wft artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

De vergunning ligt ter inzage bij de Beheerder en is te downloaden op de website van de Beheerder (www.beethovenbeheer.nl).

De Beheerder, Bewaarder en Raad van Toezicht zijn gevestigd aan de Stephensonstraat 31 A te Harderwijk (Postbus 1188, 3840 BD  Harderwijk).

Organisatiestructuur

Beethoven Beheer BV (de Beheerder)

De Beheerder van Woon-Winkel Fonds is Beethoven Beheer BV. De Beheerder is belast met de dagelijkse leiding van het Fonds en verantwoordelijk voor het beheer van onroerend goed.
De bestuurders van de Beheerder zijn drs. R.H.J.B. Knobben en mr. F.D. Stibbe. Zij hebben geen belangen in de vastgoed beleggingen van Woon-Winkel Fonds.

Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf BV (de Juridisch Eigenaar)

De Juridisch Eigenaar van Woon-Winkel Fonds is Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf BV. De Juridisch Eigenaar is voor de Participanten de formele eigenaar van de beleggingen van het Fonds.
De bestuurder van de Bewaarder is D. Overmeer. Hij heeft geen belangen in de vastgoed beleggingen van Woon-Winkel Fonds.

Darwin Depositary Services (De Bewaarder)

De Bewaarder van Woon-Winkel Fonds is Darwin Depositary Services. De Bewaarder heeft tot taak er op toe te zien dat de Beheerder het vermogen van het Fonds beheert in overeenstemming met het Prospectus.
De directie van Darwin Depositary Services, wordt gevormd door M.C.J. Bouw, F.C. Hand en P.H.W.M. van Schaik. Zij hebben geen belangen in de vastgoed beleggingen van Woon-Winkel Fonds.

Raad van Toezicht

Het Fonds heeft een Raad van Toezicht die toezicht uitoefent op het Beheer van het Fonds door Beethoven Beheer BV. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de beheerder bij met advies. De Raad van Toezicht bestaat uit drs. J. Boogaard en ing. J.W.G. Sanders. Zij hebben geen belangen in de vastgoed beleggingen van Woon-Winkel Fonds.

Organisatiestructuur